ติดต่อเรา
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร
94 ม.6   ตำบลเขาถ่าน  อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
เบอร์โทรศัพท์ 0-7738-9106
Email : tch-thachang@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน